Начало     Финансиране по програма от Европейския съюзfinansed by EU

100% безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост


ПРОФИ ТУРС ООД реализира проект по Процедура чрез подбор на предложения „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Договор BG-RRP-3.005-4214-C01 в периода 03.07.2023 г. -03.11.2023 г. Проектът се състои в Създаване на нов корпоративен уебсайт, като общата стойност е в размер на 8 000 лв., от които 100% безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.